บริษัท มีโชครุ่งเรืองกิจ จัดประชุมใหญ่ สามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี

286 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริษัท มีโชครุ่งเรืองกิจ จัดประชุมใหญ่ สามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท มีโชครุ่งเรืองกิจ จำกัด 
          ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ 2567
เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 356 หมู่ที่ 10 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา 30190 เพื่อพิจารณา เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ 

             วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา

             วาระที่ 2 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

             วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของบริษัท และรับรองงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2566

             วาระที่ 4 พิจราณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชีปี 2566

             วาระที่ 5 แจ้งนโยบายการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 

             วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วม ประชุมด้วยตนเองได้ ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะพร้อมทั้งติดอากรแสตมป์บนหนังสือมอบฉันทะ และนำมามอบต่อประธาน ที่ประชุม ก่อนหรือ ขณะเริ่มการประชุม 

                                                                                                                              ขอแสดงความนับถือ 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้