รถฟู้ดทรัค รถพ่วงอเนกประสงค์ รถพ่วงปิ๊กอัพ

MCK Food Truck แบบ S2 (Food Truck/1 เพลา) ยาว 2.00 ม. x กว้าง 1.60 ม. X สูง 2.15 ม. ราคา 159,000 บาท

MCK Food Truck แบบ M1 (Food Truck/1 เพลา) ยาว 2.50 ม. x กว้าง 1.80 ม. x สูง 2.00 ม. ราคา 279,000 บาท

MCK Food Truck แบบM2 (Food Truck/1เพลา) ยาว 2.50 ม. x กว้าง 1.80 ม. x สูง 2.00 ม. ราคา 279,000 บาท

MCK Food Truck แบบ M3 (Food Truck/1 เพลา) ยาว 2.50 ม. X กว้าง 1.80 ม. x สูง 2.00 ม. ราคา 279,000 บาท

MCK Food Truck แบบ M4 (Food Truck/1 เพลา) ยาว 2.50 ม. X กว้าง 1.80 ม. x สูง 2.00 ม. ราคา 279,000 บาท

MCK Food Truck แบบ M5 (Food Truck /1 เพลา) ยาว 2.50 ม. x กว้าง 1.80 ม. x สูง 2.00 ม. ราคา 279,000 บาท

MCK Food Truck แบบ M6 (Food Truck/1 เพลา) ยาว 2.50 ม. x กว้าง 1.80 ม. x สูง 2.00 ม. ราคา 279,000 บาท

MCK Food Truck แบบ M7 (Food Truck/ 1 เพลา) ยาว 2.50 ม. X กว้าง 1.80 ม. x สูง 2.00 ม. ราคา 279,000 บาท

MCK Food Truck แบบ M8 (Food Truck/1 เพลา) ยาว 2.50 ม. x กว้าง 1.80 ม. x สูง 2.00 ม. ราคา 279,000 บาท

MCK Food Truck แบบ M9 (Food Truck /1 เพลา) ยาว 2.50 ม. X กว้าง 1.80 ม. X สูง 2.00 ม. ราคา 279,000 บาท

MCK Food Truck แบบ L1 (Food Truck/2 เพลา)ยาว 3.50 ม. x กว้าง 2.00 ม. x สูง 2.00 ม. ราคา 389,000 บาท

MCK Food Truck แบบ L2 (Food Truck / 2 เพลา) ยาว 3.50 ม. x กว้าง 2.00 ม. x สูง 2.00 ม. ราคา 389,000 บาท

MCK Food Truck แบบ L3 (Food Truck/2 เพลา) ยาว 3.50 ม. x กว้าง 2.00 ม. x สูง 2.00 ม. ราคา 389,000 บาท

รถพ่วงเล็กบรรทุกรถยนต์

ติดตั้งตู้ Food Truck

รถพ่วงเล็กตู้ขนสินค้า

รับออกแบบและผลิตตามความต้องการ

Container Restaurant/Shop

Powered by MakeWebEasy.com